Bekzod Xudayberdiyev [bek]

Python
Dasturlash(Python, C++, JS), Web Development(Django), Data Science, Adobe Photoshop, English

Bekzod Xudayberdiyev [bek]

Python
Dasturlash(Python, C++, JS), Web Development(Django), Data Science, Adobe Photoshop, English

Baxtishod Davronov [baxtishod]

Python
Menga dasturlash sohasi yoqadi va hayotimizni IT yechimlar bilan yaxshiroq qila olamiz. Python bilan...

Baxtishod Davronov [baxtishod]

Python
Menga dasturlash sohasi yoqadi va hayotimizni IT yechimlar bilan yaxshiroq qila olamiz. Python bilan...

Alijanov Ibrohim [alijanoffcoder10053]

Python
+Python, Css,html,django, kivy mutaxasisligi +video va foto montaj*Pro +text tarjimasi +scrypt w...

Alijanov Ibrohim [alijanoffcoder10053]

Python
+Python, Css,html,django, kivy mutaxasisligi +video va foto montaj*Pro +text tarjimasi +scrypt w...